+INFÓ PODCAST ADÁSAINKHOZ

A első (bemutatkozó) adás tartalma:

1)     Köszönés, köszöntés (Magyary I)

2)     Közös kezdő ima (Péter atya vezeti)

3)     A beszélgetés résztvevőinek bemutatása/bemutatkozása (Mindenki) (a résztvevők: Varga Péter atya, Munkácsy-Kovács László, Dr. Magyary István néhány szóban bemutatkoznak)

4)     A közösség és a podcast nevét adó szentírási részletről (Péter atya):

„Ego sum via et veritas et vita” , Én vagyok az út, az igazság és az élet” (Jn 14, 6)

Források: NOVA VULGATA, EVANGELIUM SECUNDUM IOANNEM (https://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_nt_evang-ioannem_lt.html#14) és a Szent István Társulati Biblia János evangéliuma https://szentiras.hu/SZIT/Jn14 (a 14. fejezet alábbi részletét a kontextus miatt fel is kellene olvasni):

1Ne legyen nyugtalan a szívetek! Higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek! 2Atyám házában sok hely van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek. 3Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. 4Hisz ismeritek oda az utat, ahová megyek.” 5Erre Tamás azt mondta: „Uram, nem tudjuk, hova mégy, hát hogy ismerhetnénk az utat?” 6Én vagyok az út, az igazság és az élet – válaszolta Jézus. – Senki sem juthat el az Atyához, csak általam. 7Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek és látjátok.” 8Erre Fülöp kérte: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, s az elég lesz nekünk.” 9„Már oly régóta veletek vagyok – felelte Jézus –, és nem ismersz, Fülöp? Aki engem látott, az Atyát is látta. Hogy mondhatod hát: Mutasd meg nekünk az Atyát? 10Nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok s az Atya bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, s a tetteket is az Atya viszi végbe, aki bennem van. 11Higgyétek, hogy én az Atyában vagyok, s az Atya bennem. Ha másképpen nem, legalább a tetteimért higgyétek. 12Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én végbevittem, sőt még nagyobbakat is végbevisz, mert az Atyához megyek, 13s amit a nevemben kértek, azt megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban, 14bármit kértek a nevemben, megteszem nektek.

5)     A közösség rövid bemutatása (Magyary I)

-Célkitűzés: A katolikus hívőkből álló közösség létrehozásának elsődleges célja az interneten rendszeresen közreadásra kerülő digitális hang- és képanyagok készítése, szerkesztése, gondozása és terjesztése.

A közösség küldetésének tekinti az evangelizációt, a katolikus hit igazságainak bemutatását, az üdvösség útjának és akadályainak bemutatását, valamint az életvédelem örök élettel kapcsolatos aspektusainak ismertetését.

A podcast elsősorban a beszélgetések témái iránt érdeklődő világi hívő és nem hívő (kereső) testvéreinknek szól, de érdeklődésre tart számot a papok, a gyakorló lelkipásztorok részéről is.

Próbálunk az üdvösség szempontjából leginkább lényeges témákról beszélgetni, olyan módon, hogy az a hallgatóság minél szélesebb köre számára érthető, értékes és hasznos legyen. Kerülni fogjuk a kizárólag elméleti jelentőséggel bíró, nehezen érthető, vagy vitatott teológiai kérdéseket és okfejtéseket. Mondandónkat a Római Katolikus Anyaszentegyház évszázadok alatt kikristályosodott tanítására fogjuk építeni, úgy, hogy ne vesszünk el a részletekben, de ne hagyjuk ki a leglényegesebb hittételeket sem. Fontosnak tartjuk leendő hallgatóink visszajelzéseit, kérdéseit, amelyeket az egyes adások közzététele után Közösségünk Facebook oldalán, Messengeren, illetve e-mailen tehetnek majd fel. Minden adás végén időt szánunk az előző adás kapcsán érkezett, leginkább érdemi és hasznos hozzászólások és kérdések megbeszélésére.

-A közösség jellege: A Közösség a krisztushívők jogi személyiséggel nem rendelkező plébániai magántársulása, amely jellemzően világi krisztushívőkből áll, így laikusi magántársulásnak minősül.

-A közösség székhelye: a Nagyboldogasszony Székesegyházi Főplébánia (7400 Kaposvár, Kossuth tér 3.)

-A közösség egyházi felügyelete: A közösség felett egyházi felügyeletet a mindenkori plébános gyakorol. Jelen időben: Főtisztelendő Varga Péter esperes – plébános úr.

-A közösség tagjai lehetnek:

az alapító tagokon kívül az interneten szerveződő pártoló tagok (akik Facebook, YouTube, vagy a blog oldalunkat kedvelik és ezt jelzik is számunkra)

-A közösség alapító tagjai:

-Varga Péter esperes-plébános atya (a közösség, valamint a podcast spirituálisa)

-Dr. Magyary István (riporter, szerkesztő, vágó)

-Munkácsy-Kovács László (riporter, szerkesztő, zene)

-Szerafin Zoltán (hangtechnika)

 -A közösség tervezett tevékenysége:

A közösség szerkesztőségi tagjai az általuk előre megírt tematika alapján az aktuálisan meghívott vendéggel (papok és világi hívek) folytatott beszélgetésről hangfelvételt készítenek, amelyet szerkesztést követően feltöltenek a kiválasztott podcast host szerverre (PodBean), ahonnét a felvételek a plébániai honlapon és közösségi média felületeken (pl. Facebook, YouTube) kerülnek további publikálásra.

Saját közösségi média felületeket hoztunk és hozunk létre (pl. blogoldal, Facebook oldal és YouTube-csatorna), ahol háttér- és kiegészítő információkat teszünk közzé az adásokkal kapcsolatban.

A COVID járvány múltával, távlatilag lehetőség lesz közönségtalálkozók, nyilvános felvételek, előadások, megrendezésére is.

-A hangfelvételek az alábbi főbb témakörökben kerülnek rögzítésre:

-Via (Út)– az üdvösség útja: beszélgetések az üdvösség fontosságáról, módjáról, akadályairól és azok leküzdéséről

-Veritas (Igazság)– a katolikus hit igazságai: beszélgetések Jézus Krisztus örökérvényű tanításairól, az Egyház dogmáiról és a hitigazságokra leselkedő veszélyekről (pl. relativizmus)

-Vita (Élet)- az élet fogalmának értelmezése keresztény szempontból: beszélgetések az ember földi életéről az örök élet szemszögéből nézve, megemlítve korunk számos életellenes mozgalmát és jelenségét (pl. abortusz, eutanázia, homoszexualitás, stb.)

Megjegyzés: az egyes adások során a főbb témakörökről nem külön-külön lesz szó, hanem ezek egy időben, egymást kiegészítve kerülnek tárgyalásra.

-A Közösség logójáról: KÖRÖSFŐI-KRIESCH Aladár (1863, Budapest - 1920, Budapest) „Ego sum via, veritas et vita” című festménye (1903, Tempera, vászon, Városi Múzeum, Gödöllő). „A festmény az egyik legtökéletesebb kifejezése a gödöllői mesterek tiszta keresztény hitének. Azt a szemléletet tükrözi, amely keresi és megtalálja az élet teljességét a családban. A kép a festő első gyermekének korai halála után készült. A kompozíció (amelynek jobboldalán felismerhetőek a gödöllői kolónia tagjai) az isteni akaratba való belenyugvást illusztrálja.”

 (Forrás: https://www.hung-art.hu/frames.html?/magyar/k/korosfoi/muvek/painting/egosum.html)

 6)   A podcast adások bevezető és záró zenéiről (Munkácsy-Kovács L)

- Jesu dulcis memoria (lat. 'Jézus édes emlékezete'): a középkori Krisztus-misztika himnusza a 13. századból… (Forrás: http://lexikon.katolikus.hu/J/Jesu%20dulcis%20memoria.html)

- Laudate Dominum (Taizé): Szerzője Jacques Berthier francia zeneszerző (1923–1994) zenész szülők gyermeke, aki a párizsi Ecole Cesar Franck-on tanult zenét. 1961-től haláláig a párizsi Szent Ignác-templom orgonistája volt. Bár publikált művei között számos orgonára, énekhangra és hangszerekre írt kompozíciót találunk, Berthier leginkább a burgundiai Cluny közelében lévő Taizéi Közösség számára írt istentiszteleti zenéjének zeneszerzőjeként ismert. A francia liturgikus és egyházzenész Joseph Gelineau hatására Berthier 1955-ben kezdett el énekeket írni az akkoriban alakuló, húsz testvérből álló taizéi közösség istentiszteleteihez… (Forrás: https://hymnary.org/tune/laudate_dominum_berthier)

7)     Miért van szükség egy ilyen közösség/podcast létrehozására ? (Mindenki)

(itt a beszélgetés résztvevői röviden kifejtik véleményüket a közösség/podcast létrehozásának időszerűségéről, szükségességéről)

8)8) Záró ima: „Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.”, áldás (Péter atya)

 9)     Köszönetnyilvánítás, elköszönés, tudnivalók a következő adásokról (Magyary I)

 


Megjegyzések

Népszerű bejegyzések